1. BIOVETA
  2. Č.BUDĚJOVICE
  3. BIOHAZARD
  4. OPAVA
  5. RESORBA
  6. VETERINA SLOVENSKO
  7. RAKOVNÍK
  8. BŘECLAV
  9. PLZEŇÁCI
  10. VETTRONIC
  11. VEDIKA ZNOJMO